Akreditacije

Akreditacija za novinarje

Organizator: LOVE BEAUTY d.o.o., 
Mariborska cesta 86 3000 Celje,
Telefon: +386 42 422 242,
Email: info@miss-universe-slovenija.si